Espa

ΥΔΡΕΥΣΗ

Ύδρευση

Ύδρευση - Αποχέτευση

Η εταιρεία ΑΕΝΑΟΣ αναλαμβάνει την πλήρη υδραυλική εγκατάσταση ενός κτιρίου (ύδρευση-αποχέτευση), αρχομένης από το δημοτικό δίκτυο (μετρητής – αναμονή αποχετεύσεως) έως τους υδραυλικούς υποδοχείς εφαρμόζοντας τις κατωτέρω λύσεις :

Επεξεργασία νερού

Η εταιρεία ΑΕΝΑΟΣ αναλαμβάνει την πλήρη υδραυλική εγκατάσταση λύσεως επεξεργασίας ποιότητας νερού σε οποιαδήποτε εφαρμογή είτε οικιακή είτε επαγγελματική.

Πυρόσβεση

Η εταιρεία ΑΕΝΑΟΣ αναλαμβάνει την πλήρη υδραυλική εγκατάσταση λύσεως επεξεργασίας ποιότητας νερού σε οποιαδήποτε εφαρμογή είτε οικιακή είτε επαγγελματική.